STYRELSE 2016

 

Kallelse Årsmöte
Kallelse till ordinarie årsmöte för SeniorNet Värmdö

Härmed vill styrelsen för SeniorNet Värmdö informera om att ordinarie årsmöte kommer att hållas torsdagen den 6 april 2017.

Plats: Gustavsbergs bibliotek.Tid,beräknad: kl 12:00 – 14:00

Det finns inget krav enligt stadgarna, att anmäla närvaro till årsmötet. Men detskulle vara bra för oss att veta om ni kommer. Skicka gärna ett mail till birgitta.rynnert@gmail och berätta om du kommer.

Årsmöteshandlingarna kommer inom kort läggas upp på vår webbplats http://www.seniornet.n.nu. Styrelsen för SeniorNet Värmdö

Styrelsen för SeniorNet Värmdö

Dagordning

1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokoll.
5. Styrelsens årsberättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om klubbavgift och andra avgifter påföljande år.
9. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
10.Val av ordförande.
11.Val av styrelseledamöter och ersättare
12.Val av revisor
13.Val av valberedning
14.Redovisning av inventarieförteckning
15.Årsmötets avslutning

Inventarielista

Finns hos Birgitta Rynnert
2 projektorer
1 Asus PC
1 TV skärm
1 Bong

Finns hos Birgitta Brant:
1 android läsplatta
1 IPad

Verksamhetsberättelse
för SeniorNet Värmdö avseende 2016

SeniorNet Värmdö är en ideell förening som vill skapa möjligheter för seniorer att få praktiskt stöd inom IT-området.

Äldre lär Äldre är vårt ledord.

Styrelse för SeniorNet Värmdö under år 2016
Ordförande Birgitta Rynnert
Kassör Birgitta Backlund
Sekreterare Ingegärd Feuk
Ledamot Claes Öström
Ledamot Per Zetterquist

Stödpersoner
Birgitta Rynnert
Birgitta Backlund
Ingegärd Feuk
Monica Nordell
Carine Sandström
Claes Öström
Per Zetterquist

Revisor
Eva Bergström

Arbetslokaler
Vårterminen 2016 Värmdö Bygdegård
Höstterminen 2016 Gustavsbergs Bibliotek

Styrelsemöten
SeniorNet Värmdö har haft 8 formella möten samt att styrelsen träffats vid varje utbildningstillfälle.

Medlemmar
Två betalda annonser har införts i lokaltidningen, Mitt I Värmdö. SeniorNet Värmdö har dessutom blivit intervjuade i lokaltidningen, Mitt I Värmdö, vilket har givet ett flertal nya medlemmar. Efter att vi bytt lokaler har många nya medlemmar tillkommit samtidigt som vi har förlorat en del medlemmar som är boende närmre Värmdö Bygdegård.

Medlemsantalet 2017-02-25 är 83 personer.
Lite statistik:
12 träffar varje termin
totalt 57 personer har deltagit en eller fler gånger
i medeltal har det varit 23 personer per gång

SeniorNet Värmdös hemsida har uppdaterats, inför hösttermin 2016, av Carine Sandström, Birgitta Backlund och Birgitta Rynnert. Hemsidan aktiveras varje vecka av Claes Öström med information vad som skall arbetas med nextföljande vecka.

Uppkopplingen har varit en del av vårt problem. Förbättring kommer att ske under 2017.

Medlemsträffar
Torsdagar 10:00 -14:00
Uppdelningen har varit 10:00 – 11:45 en nybörjargrupp för helt nybörjare samt en annan grupp för dem som kan lite mer.
Ipad, Android och smartphones.
12:00 – 13:45 för PC och ett fåtal med Mac. Samt individuell teknisk hjälp till den som önskar.
Vi har följt Studieförbundet Vuxenskolan och Demensförbundets studiematerial: ALLA KAN SURFA.
Vi har dessutom återkommit med våra förfrågningar till våra medlemmar om vad dom önskat att vi skall arbeta med, speciellt de som har kommit något längre i sina kunskaper. Vi har kopplat upp frågeställarens dator till projektorn så alla deltagare kan vara med i samtalet.

Svenska Handelsbanken har haft en kort informationslektion om BankID Vi har deltagit i Bibliotekets medborgarvecka.

Inventarielista
Redovisas i separat dokument.

Årsresultat
Det ekonomiska resultatet redovisas i separat dokument.

Styrelsen SeniorNet Värmdö

 

………………          ……………….           …………….
Birgitta Rynnert Birgitta Backlund Ingegärd Feuk

 

………………..     ……………….

Claes Öström Per Zetterquist

 

/birgitta-rynnert.jpg Birgitta Rynnert
ordförande & kursledare
bry@comhem.se
/birgitta-backlund.jpg Birgitta Backlund
ledamot, kassör & kursledare
backlund.bi@gmail.com
/ingegard-feuk.jpg Ingegärd Feuk
ledamot & sekreterare
iafeuk@telia.com
/per-zetterquist.jpg Per Zetterquist
ledamot, säkerhetsansvarig & föreläsare
pelle@abzeta.se
/claes-ostrom.jpg

Cleas Öström
ledamot & kursledare
ostrom.claes@gmail.com

/monica-nordell.jpg Monica Nordell
kursledare
nordell.monica@gmail.com
/eva-bergstrom.jpg Eva Bergström
revisor

Estrid Landmark
valberedning/sammankallande

Elsebeth Bergqvist
valberedning

August Boj
valberedning

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.